BOXER MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Boxer Motorlar dengi hacime sahip diğer motor türlerine nazaran daha güçlü motorlardır. Daha seridirler ancak yağlama sorunundan ötürü ömürleri nispeten düşüktür.