https://nahera.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOXER MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Boxer Motorlar dengi hacime sahip diğer motor türlerine nazaran daha güçlü motorlardır. Daha seridirler ancak yağlama sorunundan ötürü ömürleri nispeten düşüktür.