KALORİFER KAZANI BAKIMI

 

Kalorifer kazanınız yakıtı her ne olursa olsun bakımlı ve istenilen değerlerde çalıştığı taktirde yüksek verim sağlayacaktır. Bakımsız bir kazan sizin para verip ısınmak için aldığınız yakıtı ya yakmadan bacadan dışarı atar yada bacadan fazla hava akımı çekerek size ulaşması gereken ısıyı atmosferi ısıtmak için kullanır. Kazanınızın bakımı için harcayacağınız para size mutlaka geri dönecektir. Zaten yeni çıkan Enerji Verimliliği Kanununda kullanıcı kombi dahi olsa kazanının bakımından sorumludur. Doğalgaz kazanlarında YETKİLİ SERVİSLERCE yıllık bakım yaptırmanızı ve yaptırdığınız bakımı kanunen belgelemenizi öneririz. Sıvı ve katı yakıt kullanan kazanlarsa bakıma daha sık ihtiyaç duyabilmektedir.

 

Kazanınızın mevcut durumunu anlamada en pratik yol kazan alevinin rengine bakmaktır. Doğalgaz kazanlarında ideal alev mavi ,katı ve sıvı yakıtlarda açık sarı — turuncu olacaktır.

 

Kurallara uygun bir bakımda muhakkak baca gazı ölçümleri yapılmalıdır. Keza baca sıcaklığıda ölçülmeli ve yakıt türüne göre uygun ölçülerde olmalıdır.

 

Kazanlarda 3 tip yanma meydana gelir.

 

1. İdeal Yanma : İdeal yanmada yakıt ve hava ideal oranlarda karışır. Yüksek verim elde edilir ve çevre kirliliğine minimum düzeyde sebep olur. En az parayı harcayarak en fazla ısıyı elde edecektir. İdeal yanan bir kazanın bacasında CO (karbonmonoksit)  bulunmamalıdır.

 

2. Az Hava ile Yanma : Hava az olduğu taktirde yakıtınız tam yanmadan bacadan atılacaktır. Verim düşecektir ve çevre kirliliğine neden olacaktır. Alev rengi koyulaşmış ve bacadan çıkan duman hem artmış hemde koyulaşmıştır. Baca gazı ölçümlerinde CO (karbonmonooksit) oranı yükselmiştir. Alevin temas ettiği yerlerde is ve kurum oluşmuştur. Bu kurumunda temizlenmesi gerekir. Uzun süre az hava ile çalışan sistemlerin bacalarıda doğal olarak tıkanmaya başlar ve baca temizliğide zamanla şart olur.

 

3. Fazla Hava ile Çalışma : Fazla hava ile yanmada yanma ile oluşan enerji eviniz yerine baca ile atmosfere salınacaktır. Hava fazla olduğunda alev rengi sarıya kayacak şekilde açılmış ve parlamıştır. Baca gazı neredeyse görülemeyecek şekile gelmiştir ve baca gazı çok sıcaktır.

 

İdeal yanan bir kazanın baca gazında CO minimum düzeyde ,CO2 (karbondioksit) ise %12-13 civarı olmalıdır.

 

Kazanınızın bakımdan geçmesi gereken bir diğer parçası bürülörüdür. Yanma odasına havayı alıp yakıtı püskürterek yanmayı sağlayan parça bürülördür. Yakıtın cinsine göre bürülörlerin bakımıda değişir. Teknik bir iştir. Yetkili servislerce yapılmalıdır. Keza emniyet vanaları ,ventiller ,yakıt boruları ,bacaları ,tesisat kaçaklarıda gözden geçirilmesi gereken kısımlardandır.

 

Sağlıklı bir kazan için sizin yapmanız gereken yetki belgesi bulunan servislerce yıllık bakımlarını yaptırmak ve bakımdan sonrada haftada bir fırça ile alev değen yüzeyleri ,yanma odasını ve bacaları (en az 6 ayde bir) temizlemek ,alev rengini düzenli kontrol etmektir.

Bürülör Arızaları ve Öneriler :(Çoğu madde sıvı yakıt kazanları içindir-Aşağıdaki kısım alıntıdır)

 

•Alev rengi olması gerekenden daha koyu renkte
•Lazer gazı çok koyu renkli ve isli
•Orsat cihazı (baca gazı analizörü) ile baca gazı çözümlenmesi yapıldığında fazla miktarda CO (Karbonmonoksit)  görülür
•Isı geçiş yüzeylerinde is ve kurum birikir
•Isı geçişi zorlaşaşır
•Yakıtın kimyasal enerjisinin tamamını ısıya çeviremediğimiz için yakıt tüketimi artar
•Zehirli CO ile çevre kirliliğine neden oluruz.
•Yakıt yeterince ısınmamış olabilir. Yakıt sıcaklığını kontrol
•Pompa yeterli basınçta yakıt basmıyordur. Yakıt vanalarını, süzgeçleri kontrol ediniz.
•Yakıt püskürtme memesi kirlenmiş olabilir.
•Fotosel ışığı iyi görmüyordur. Fotoseli temizleyiniz.
•Yakıt pompası hava emiyordur. Kontrol ediniz.
•Beyin arızalı olabilir. Kontrol ediniz.
•Selenoid vana yayı gevşemiştir. Selenoid vanayı kontrol

Hava ayarı gerekenden çok fazladır. Ayarlayınız.

Yakıt geliyor fakat ateşleme olmuyorsa :

•Memeye pislik gelmiş olabilir. Temizleyiniz.
•Meme açısı yanlış seçilmiş olabilir.
•Hava ayarı çok yüksektir. Ayarlayınız.
•Elektrod ayarı yanlıştır. Kontrol ediniz.
•Ateşleme trafosu yanıktır veya bağlantıları çözülmüştür. Kontrol ediniz.
•Beyin ile ateşleme trafosu arasındaki bağlantı çözülmüştür. Kontrol edilmelidir.

Yakıtta su vardır. Suyu boşaltınız.

Kazan fazla kurum yapıyorsa :

•Yakıt miktarı fazladır. Memeyi küçültünüz.
•Meme eskimiş veya kirlenmiştir. Kontrol ediniz.
•Yanma için gerekli oksijen azdır. Kazan dairesini havalandırınız.
•Hava fanı kanalları veya klepeleri kirlenmiştir. Temizleyiniz.
•Meme turbulatör dış yüzeyinden uzaktır. Ayarlayınız.
•Kazan sık sık otomatik yapıp işletmeden çıkıyordur. Memeyi küçültünüz.
Baca çekişi düşüktür. Kontrol ediniz.

Yakıt sarfiyatı çok fazlalaşmışsa :

•Yanma havası gerekenden az ya da daha çoktur. Kontrol ediniz.
•Duman boruları ve gaz yolları kirlidir. Temizleyiniz.
•Meme yanlış seçilmiştir. Brülör markasına, kazan yanma odasına, püskürtme basıncına uygun seçilmelidir.

Brülör yakıt pompası gürültülü çalışıyorsa :

•Pompa basıncı yüksek olabilir. Kontrol ediniz.
•Pompa emme hattında hava alıyor olabilir. Kontrol ediniz.
•Yakıt pompaya yeterli ısıtılmış olarak gelmiyordur. Kontrol ediniz.

 

Brülör motoru çalışmıyorsa :

•Motora gerekli üç faz akım gelmiyor olabilir. Kontrol edilmelidir.
•Motor yanmış olabilir. Kontrol edilmelidir.
•Motor rulmanları sarmış olabilir. Kontrol edilmelidir.

Hava fanında olabilecek arızalar :

•Hava fan kanatları veya klepeleri kirlenmiştir. Temizleyiniz.
•Hava fanı dengesiz dönüyordur. Kontrol ediniz. (Balans ayarı yapılmalıdır.)
•Hava fanı gövdeye sürtüyor olabilir. Kontrol ediniz.
•Hava fanı kaması düşmüş veya set uskanı gevşemiştir. Kontrol ediniz.
•Hava fanı kama sıyırmış olabilir. Kontrol ediniz.
•Hava fan kanatlarında kırılma olabilir. Kontrol ediniz.