APARTMANLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE YAPILMASI GEREKENLER

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2013 yılı başlangıcından itibaren sadece bir çalışanı olsa dahi tüm işletme ve işyerlerine en az bir iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile çalışmayı zaruri hale getiriyor. Aksi halde büyük cezalar gelebileceği belirtiliyor (Yıllık 56.600TL civarı).

Kanun kapsamı kapıcı çalıştıran yada işçi statüsünde yönetici çalıştıran apartmanlarıda kapsıyor.

Konuyla ilgili kanun ,yönetmelik ve tüzükleri inceleyerek ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

6331 Sayılı Kanun

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

Bu kadar kanun tüzük vs. ile uğraşmak istemeyenler için biz konuyu özetleyelim. Kanun kapıcı yada işçi statülü yönetici çalıştırmayan apartmanları kapsamıyor. Denetimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri yapıyor.

Sadece kapıcı yada işçi statülü yönetici çalıştıran ve konutlardan oluşan apartmanlar "az tehlikeli" tehlike sınıfına alındı. Bu nedenle 30.06.2014 tarihine kadar iş güvenliği uzmanı yada iş yeri hekimi çalıştırmak yada hizmet satın almak zorunda değil. Bu tarihe kadar apartman yöneticisi ve görevlendireceği kişilerden oluşacak bir heyetle risk analizi yapması ve bu analizin gereklerini gerçekleştirmesi yeterli. Özetle aşağıdaki formu doldurmalı :) .Form doldurulduktan sonra herhangi bir yere bildirilmesi gerekmiyor. Sadece Müfettişler geldiğinde apartman yöneticisinin analiz raporunu müfettişlere sunması gerekiyor.

Eğer apartman yada site 50 den az çalışana sahip ve "tehlikeli" yada "çok tehlikeli" tehlike sınıfında ise 30.06.2013 tarihine kadar risk analizini kendi bünyesinde yapabilir. Ancak bu tarihten itibaren ya uzman çalıştırmalı yada hizmet satın almalıdır.

Az Tehlikeli Tehlike Sınıfındaki Kapıcı Çalıştıran Apartmanlar İçin Risk Analiz Formu :

Word Dosyası Olarak İndirmek İçin Tıklayın.

Gerekli gördüğünüzde forma ekleme yada çıkarma yapabilirsiniz. Bu form Çalışma Bakanlığının Hazırladığı Örnek formdur. Formu doldurmak apartman sakinlerinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Gerekli önlemler alınmalıdır. Formlar az tehlikeli binalar için 6 yılda ,tehlikeli binalar 4 yılda ve çok tehlikeli binalar 2 yılda bir yenilenir. Ancak yapıda asansör eklenmesi ,yeni bölüm oluşturulması gibi bir yenilik yapıldığında süre bitini beklenmeden yenilenmelidir.

Formda evet-hayır kutucuğu işaretlenecek ve gerekiyorsa alınması gereken önlem yazılacaktır. Yönetici ve oluşturacağı ekip her sayfayı paraflayacak ve son sayfayıda imzalayacaktır.

Çalışanlar durumla ilgili bilgilendirilecek ve yapması ve yapmaması gerekenler üzerine eğitilecektir. Apartmanda ofis yada herhangi bir iş yeri varsa iş yerinin durumuda değerlendirmeye alınacaktır. Bu tip iş yerleri kendi Risk analizi kendisi yapacak yada yaptıracaktır ancak koordinasyon ve kontrol bina yada site yöneticisinde olacaktır. Apartman/bina/site yönetimi tarafından apartman sakinleri ile yapılacak toplantılarda “RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI” ile ilgili alınan kararlar KAYIT ALTINA ALINMALIDIR.

Eğer İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak ve ücretleri merak ediyorsanız asgari konrol ücreti 300 TL +KDV şeklinde.

APARTMAN/BİNA/SİTE
Adı:

Adresi:

DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH

 

GEÇERLİLİK TARİHİ

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet
:)

Hayır
:(

Alınması Gereken Önlem
(açıklamalar örnek olarak verilmiştir)

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

GENEL

Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır.

 

 

Dış zeminlere (özellikle kış aylarında) kaymaz paspaslar konulmaktadır.
Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizlenmektedir.

 

 

Zeminde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmamaktadır.

 

 

Eskime veya hasarlanma halinde onarım yapılmaktadır.

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygundur.

 

 

 

 

 

Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcuttur.

 

 

 

 

 

Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcuttur.

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınmaktadır.

 

 

Çalışma yapılan alanlarda, uyarı levhaları vb. konulmaktadır.

 

 

Sığınaklar yapılma amacına uygun bir şekilde boş tutulmakta, havalandırması, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

TERTİP-DÜZEN

Çalışanlar (apartman görevlisi ve/veya diğer çalışanlar),  işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştirmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmaktadır.

 

 

 

 

 

AYDINLATMA

Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır.

 

 

Arızalı lambalar değiştirilmiş, diğer hatalar için elektrikçi çağırılmıştır.

 

 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir.

 

 

 

 

 

Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmektedir.

 

 

Özelliğini kaybetmiş kablolar derhal yenileri ile değiştirilmektedir.

 

 

MAKİNALAR

Tüm makinaların acil durumda durdurma mekanizmaları mevcuttur.

 

 

 

 

 

Tüm makinaların doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcuttur.

 

 

 

 

 

İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinaların bakımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanlar; elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

Elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikelerini en aza indirecek önlemler alınmıştır.

 

 

 

 

 

Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

ASANSÖRLER

Asansörler düzenli olarak kontrol edilmekte ve periyodik bakımları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeydedir.

 

 

 

 

 

Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engellenmektedir.

 

 

 

 

 

Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

YANGIN

Yangın merdiveni kullanılabilir durumdadır.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli değildir ve her an açılabilir durumdadır.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme yoktur.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmaktadır.

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmıştır.

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmıştır.

 

 

 

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmaktadır.

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır.

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmektedir.

 

 

 

 

 

KİMYASAL MADDELER
(temizlik malzemeleri, haşere ilaçları vs.)

Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza edilmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanmaktadır.

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcuttur.

 

 

 

 

 

ÇÖP ODALARI

Yeterli aydınlatma sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Yeterli havalandırma sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir özelliktedir.

 

 

 

 

 

Düzenli olarak temizliği ve çöp bacasında tıkanıklık olduğunda müdahale edilmektedir.

 

 

 

 

 

Çöp odasına görevli dışında girilmesi önlenmektedir.

 

 

 

 

 

Çöp odası kapı kenarları izolasyonu yapılmıştır.

 

 

 

 

 

Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalarda ve ağızları bağlı olarak getirilmektedir.

 

 

 

 

 

Düzenli olarak haşere kontrolü yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

İlgili kişilere uygun iş kıyafeti temin edilmekte ve kullanılması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA

Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükler taşıttırılmamaktadır.

 

 

 

 

 

Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi verilmektedir.

 

 

 

 

 

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

KAZAN DAİRELERİ

Kaloriferci “Yetkili Kaloriferci Ateşçi Belgesi”ne sahiptir.

 

 

 

 

 

Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmaktadır.

 

 

 

 

 

Kazanla ilgili talimatlar mevcuttur.

 

 

 

 

 

Kazanın bakımı periyodik olarak yapılmaktadır.

 

 

Yetkililerce yapılmaktadır.

 

 

Kazan dairesi uygun bir şekilde havalandırılmaktadır.

 

 

 

 

 

Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürme tüpü bulunmaktadır.

 

 

Fuel-oil yakıtlı kazan dairesinde köpüklü yangın söndürme tüpü kullanılmaktadır.

 

 

Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcuttur.

 

 

 

 

 

Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcuttur.

 

 

 

 

 

Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

 

 

 

 

KAPALI OTOPARKLAR

Kapalı otopark havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir.

 

 

Havalandırma sistemi arızalandığında, arıza derhal giderilmektedir. Kapılar açılarak egzoz gazının dışarı atılması sağlanmaktadır.

 

 

Yeterli aydınlatma sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Yayalar için yürüyüş yolu ayrılmıştır.

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını bilmektedir.

 

 

Bu tür olaylar karşısında çalışanlara; müdahil olmaktan kaçınması, derhal polis ve apartman yönetimini araması konusunda bilgi verilecektir.

 

 

Çalışanlar ile apartman sakinleri ve yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemektedir.

 

 

 

 

 

KAZALAR VE
HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir.

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiştir.

 

 

 

 

 

Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele edilmektedir.

 

 

Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele, uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

 

 

Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılmış ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılmaktadır.

 

 

Tehlikeli olan atıklar yetkili kişilerce bertaraf edilmektedir

 

 

EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME

Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiştir.

 

 

 

 

 

YÖNETİCİ*
Adı:

Soyadı:

İmza:

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (varsa)
Adı:

Soyadı:

Belge bilgileri:

İmza:

 

 

İŞYERİ HEKİMİ (varsa)
Adı:

Soyadı:

Belge bilgileri:

İmza:

 

DESTEK ELEMANI (varsa)
Adı:

Soyadı:

Görevi:

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yönetici, yapılacak olan risk değerlendirmesi ile ilgili apartman/bina/site sakinlerini bilgilendirir. Alınacak kararın bir nüshasını bu dokümanın ekinde bulundurur.

ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ (Ad, Soyad, Görev, İmza)

 Kolay Gelsin.