BETON KARIŞIMLARI

Beton konusu oldukça teferruatlı ve derin bir konu olmakla birlikte biz kendi ufak tefek işlerini yapmak isteyen okurlar için pratik ve uygulanabilir yöntemlere değineceğiz. Bu bilgiler usta yada mütahite iş yaptıracak okurlarında yapılacak işi kontrol etmesini sağlayacaktır.

Beton ,su çimento ve agregadan (kum ve çakıl- kırma taş vs) oluşan ,bünyesine yapı kimyasalları eklenerek çeşitli ilave özellikler kazanabilen bir karışımdır. Yapı kimyasalları ile betonun sızdırmazlığı ,mukavemeti ,akışkanlığı, donma noktası ,katılaşma süresi değiştirilebilir. Karışımın oranları ve uygulanması betonun kalitesine etki eder.

Betonun içerisinde düzensiz dağılmış %1-2 oranlaında hava vardır. Bu hava betonun mukavemetini (dayanımını) ve sızdırmazlığını önemli ölçüde düşürür. Beton içerisinde kalan hava ,kullanılan agrega kalınlığıylada bağlantılıdır. Esasen beton içerisinde hava istenen bir maddedir ancak bir yerde toplanması ve hava kabarcığı hacminin 1,25mm çapı geçmemesi istenir. 1,25mm den düşük çaplı ve homojen dağılmış hava kabarcıkları sayesinde beton çözülmelere, dona,iklimsel koşullara ve tuz gibi aşındırıcıların etkisine karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturur. Bu şekilde oluşturulan betona "hava sürüklenmiş beton" denir. Bünyesinde %4-8 oranında hava bulunur. Hava sürüklenmiş beton elde etmek için katı ve sıvı yapı kimyasalları vardır. Uygun oranda eklenir ve tıpkı bir kabartma tozu gibi çalışır. Benzer oranlardaki hava sürüklenmiş beton normal betona nazaran başınç mukavemetince %20 daha azdır.

1 m3 Kuma 6 torbadan fazla çimento kullanılırsa betonun basınç mukavemeti yani basınca karşı dayanımı artar. Üzerine büyük ağırlıklar konulacaksa betonun bu istenen bir durumdur.

1m3 Kuma 5 torbadan az çimento kullanılıyorsa hava verme ile beton mukavemeti(dayanımı) artırılabilir. Ancak hava verilmezse dayanım düşecektir.

Ekonomik nedenlerle müsade edilen en büyük çapta algea- kum kullanılmalıdır. Ancak en büyük algea çapı kalıplar arası mesafenin 1/5 inden büyük olmamalıdır. Keza demirler arası mesafenin 3/4 ünüde geçmemelidir.

Çimento Su Oranları :

Beton kalıba yerleşecek kadar akışkan olmalı ancak mümkün mertebe az su ile hazırlanmalıdır. Beton akışıp kalıba yerleşecek kadar sulandırılmış olması yeterlidir. Kullanılacak suyun miktarı kullanılan algea çapına ve sürüklenmiş hava miktarına göre değişir. İdeal oranı tutturmak için su ne kadar fazla ise çimento o denli fazla olmalıdır. Aşağıda ideal oranlar verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi torba başına 20lt su kullanıldığında maksimum dayanıma ulaşılmaktadır. Beton çeşitli kimyasallar kullanılmadığı sürece 28 gün içerisinde tam olarak kuruyarak maksimum dayanıma ulaşır.

Su Çimento Oranı (her torba çimento için kaç litre su kullanılacağı) 28 Günlük takribi basınç mukavemeti (kg/cm2)
Hava Sürüklenmiş Beton Hava Sürüklenmemiş Beton
20 lt 465 373
24 lt 389 310
28 lt 317 254
32 lt 256 208
36 lt 206 165
40 lt 169 135

Çimentonun özgül ağırlığı 3,15 kg/lt

Kuru ve kaba agreganın özgül ağırlığı 2,7 kg/lt (şişlenmiş)

Kuru ve ince agreganın özgül ağırlığı 2,8 kg/lt (şişlenmiş)

Ortalama beton özgül ağırlığı ise 2,5 kg/lt ile 3.2 kg/lt arası değişir.

1 Torba çimento yaklaşık 50 kg gelir.

Beton Kum Çakıl Çimento ve Su Oranları :

Genel olarak ortalama bir beton ; beton hacminin %10 u çimento ,%15 su ve %75 agregadan oluşur. Bu oranlar beton sınıflarında farklılık gösterir. Aşağıda bir örnek tablo mevcut;

Yaklaşık bir hesap yaparsak 1 torba çimento ile 20-35 lt su ,100-150 kg kum ve 130-160 kg irili ufaklı çakıl kullanarak kaliteli bir beton oluşturabiliriz.

Beton Dökümünden Sonra :

Beton karışım oluşturulduğundan itibaren kimyasal bir reaksiyon başlatır. Bu reaksiyon neticesinde beton sürekli ısınma eğilimindedir. Bu ısınma hem beton bünyesindeki suyun hacim değiştirmesini hemde kullanılan kumun yapısını etkileyerek betonda çatlaklara neden olur. Bu nedenle betonu serinletmek için kuruyana kadar bir kaç gün boyunca sulanması gerekir. Bu ısınmadan dolayı beton dökmek için en uygun zamanlar havaların soğuduğu sonbaharlardır.

Betona eklenecek demir tozu betonun dayanımı ciddi ornda yükseltir, inşaat demirleride betona esneklik katar. Betona eklenen elenmiş külde beton sertliğini ciddi şekilde artırır.

Kolay Gelsin.