Информация Термоблок сталинградский камень на сайте. Лечение трофических язв в рязани центр флебологии и лечения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDİT KULLANIMI ve FAYDALARI

Önemli bir humik ve fulvik asit kaynağı olan leonardit Alternatif Tarımın ürettiği toprak düzenleyicilerde kullanılan diğer organik madde kaynağıdır. Üretimde kullanılan leonarditin organik madde düzeyi %50 üzerinde olup %40 düzeyinde humik asit içermesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca uygun pH (%6.5) düzeyi ve tuzsuz olması leonarditin tarımsal açıdan kullanımında büyük yararlar sağlamaktadır.

Tamamen organik kökenli olan ve oluşumu yüzbinlerce yıl alan Leonardit toprağa organik madde dışında humik ve fulvik asit sağlayarak toprağın kimyasal ve fiziksel kalitesini olumlu yönde geliştirmektedir. Leonardit özellikle Türkiye gibi toprakları kireççe zengin ortamlarda sağladığı organik asitlerle bitki besin maddelerinin alımını arttırmaktadır. Başka bir ifadeyle topraklarımızda yıllardır yanlış gübreleme sonucu birikmiş olan fosfor, potasyum gibi besin elementlerini çözerek bu besin elementlerinin alımını sağlamaktadır. Leonardit yüksek su tutma kapasitesi nedeniyle sulama suyunun topraktan hemen uzaklaşmasını engelleyerek düşük su tüketimini sağlamaktadır.

Leonardit toprağın organik madde oranını artırır. Uzun süre sürekli olarak toprağa humik ve fuvik asit verir. Faydası sağladığı organik madde yanında bu humik asit ve fuvik asitten kaynaklanır. Humik asit ve fulvik asit başlığımızı okuyun.

Çizelge 2. Leonarditin kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri

LEONARDİT

Miktar

Organik madde (550°C yakma)

55%

pH (26°C)

6.94

Toplam humik ve fulvik asit

%49.5

Nem (105°C)

%18.7

Gözeneklilik

%33